Introductie

Welkom op de site van het decanaat van het Marnix College

Het decanaat wordt gevormd door drie decanen: mevrouw Henstra, mevrouw de Boer en de heer Reintjes. De decaan begeleidt de leerling bij zijn of haar keuze van een sector/profiel met bijbehorend vakkenpakket, studie of beroep. Hij/zij doet dat natuurlijk niet alleen. Het keuzeproces is een samenspel van de leerling met vakdocenten, mentor en decaan.

De decanen zijn te vinden in de decanenkamers. Op donderdag zijn zij vrijwel de hele dag beschikbaar voor gesprekken en adviezen. De leerlingen kunnen er ook terecht voor brochures van opleidingen en informatie over adressen, specifieke toelatingseisen, studiefinancieringsproblemen etc. Ook ouders kunnen zich altijd wenden tot de decanen om informatie of voor een afspraak voor een gesprek.

Deze site is bedoeld om zowel leerlingen als ouders te informeren over wat het decanaat de leerlingen te bieden heeft en wat het van de leerlingen verwacht.

Studiehuis en tweede fase

Er bestaat een duidelijk verschil tussen het studiehuis en de tweede fase. Het studiehuis is vormgeving van het leerproces. Daarin wordt niet alleen klassikaal lesgegeven, maar in toenemende mate onder begeleiding van de docent individueel gewerkt. De tweede fase zijn de leerjaren na de derde klas. Vanaf 1 augustus 2007 zijn de profielen enigszins anders ingericht en de deelvakken zijn dan verdwenen.

Tweetalig onderwijs

De profielkeuze voor het tweetalig havo en het tweetalig vwo werkt op zich niet anders dan bij de niet tweetalige opleidingen. Het verschil bestaat er alleen maar uit dat op het tweetalig onderwijs een extra vak, IB, wordt aangeboden en dat een aantal vakken in het Engels gegeven wordt.